රිප්-ස්ටික් සමඟ නැංගුරම

 • Post Anchor with Ripp-Stick -Heavy Zinc Coating

  Post Anchor with Ripp-Stick -Heavy Zinc Coating

  ද්රව්ය: අඩු කාබන් වානේ

  නිමාව: උණුසුම් ගිල්වන ලද ගැල්වනයිස්, කුඩු ආලේප කර ඇත

  ඇසුරුම් කිරීම: තොග වශයෙන් පැලට් හෝ පෙට්ටිය මගින් පසුව පැලට් මත තබන්න.

  දිග, පළල සහ අනෙකුත් මානයන් අභිරුචිකරණය කළ හැකිය.