පුළුල් කරන ලද ලෝහ දැලක්

 • පුළුල් කරන ලද ලෝහ දැලක් - කර්මාන්තශාලා මිල

  පුළුල් කරන ලද ලෝහ දැලක් - කර්මාන්තශාලා මිල

  පුළුල් පරාසයක ද්රව්ය වලින් සාදා ඇත,

  ප්‍රධාන වශයෙන් මෘදු වානේ, ගැල්වනයිස් කරන ලද වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම්, වානේ, ආදිය.

  ඛනිජ තෙල්, රසායනික කර්මාන්තයේ සහ ගොඩනැගිලි සැරසිලිවල වානේ ශක්තිමත් කිරීමේ ද්‍රව්‍ය ලෙස භාවිතා කරයි,

  සියලු වර්ගවල යන්ත්‍ර, විදුලි උපකරණ, ජනෙල් සහ ජලජ නිෂ්පාදන අභිජනනය ආරක්ෂා කිරීම.