හතරැස් කම්බි දැලක්

 • Square Wire Mesh -Sand Screen

  Square Wire Mesh -Sand Screen

  හතරැස් කම්බි දැලක් විවීම

  ද්රව්ය: තෝරාගත් යකඩ කම්බි

  මතුපිට: විද්යුත් ගැල්වනයිස්, උණුසුම් ගිල්වන ලද ගැල්වනයිස්, තීන්ත ආලේප කර ඇත

  වයර් ඝණකම: 0.3mm - 1.6mm

  විවෘත කිරීම: Mesh 2×2 සිට Mesh 40×40 දක්වා

  ඇසුරුම් කිරීම: සෑම රෝල් ප්ලාස්ටික් පටලයක්ම ඇතුළත ඔතා, පසුව pvc රෙදි වලින් පිටත.