පිත්තල කම්බි දැලක්

 • පිත්තල කම්බි දැලක් -චීන කර්මාන්ත ශාලාව

  පිත්තල කම්බි දැලක් -චීන කර්මාන්ත ශාලාව

  පිත්තල කම්බි දැලක් සාමාන්‍යයෙන් හතරැස් සිදුරු සහිත සාමාන්‍ය රෙදි විවීම, twill වියමන, ලන්දේසි වියමන හරහා තඹ කම්බි මගින් වියා ඇත.

  වර්ගය: පිත්තල කම්බි දැලක්, පොස්පර තඹ දැලක්, රතු තඹ දැලක්, ආදිය.

  දැල් ගණන : 6-200 දැලක්

  වයර් විෂ්කම්භය: 0.05-0.7mm

  රෝල් පළල: 0.6-1.5m

  රෝල් දිග: 10-100m

  ඇසුරුම් කිරීම: අභ්‍යන්තර ක්‍රාෆ්ට් කඩදාසි, පිටත ප්ලාස්ටික් රෙදි, ලී තට්ටුවකට හෝ නඩුවකට දමන්න