එල් හෝල්ඩර් සහ පෝස්ට් කැප්

 • එල් හෝල්ඩර්, පෝස්ට් කැප්

  එල් හෝල්ඩර්, පෝස්ට් කැප්

  එල් රඳවනය, ලී කණුවේ පෝස්ට් කැප්

  ද්රව්ය: යකඩ වානේ, තඹ, මල නොබැඳෙන වානේ, ඇලුමිනියම්

  අවසන් කරන්න: උණුසුම් ගැල්වනයිස්;කුඩු ආලේපිත, විද්යුත් ගැල්වනයිස්.

  හැඩය: හතරැස්, බෝල, රවුම්, සෘජුකෝණාස්රය ආදිය.

  වර්ණය: රිදී, රන්වන්, කළු හෝ ස්වයං වර්ණය.

  ඇසුරුම් කිරීම: පෙට්ටි සහ පැලට්.