වෑල්ඩින් කම්බි දැලක්

 • වෑල්ඩින් කම්බි දැල් දෘඩාංග රෙදි කම්බි දැල් වැට රෝල්ස්

  වෑල්ඩින් කම්බි දැල් දෘඩාංග රෙදි කම්බි දැල් වැට රෝල්ස්

  වෑල්ඩින් කම්බි දැලක්

  ද්රව්ය: වානේ යකඩ වයර්, මල නොබැඳෙන වානේ වයර්

  මතුපිට: ගැල්වනයිස්, PVC ආලේපිත

  වර්ණය: තද කොළ, ලා කොළ, කළු, ගැල්වනයිස්, ආදිය.

  වයර් ඝණකම: 0.38mm-5.0mm

  විවෘත කිරීම: 1/4″ - 6″

  රෝල් පළල: 50cm සිට 200cm දක්වා

  රෝල් දිග: මීටර් 5 සිට 30 දක්වා

  ඇසුරුම් කිරීම: ඇතුළත ජල ආරක්ෂිත කඩදාසි, පසුව ප්ලාස්ටික් පටල පිටත ඔතා, හෝ පෙට්ටියකින් හෝ පැලට් සමඟ.